Caterpillar Crawler Tractor

Model

Ground Pressure

psi
kPa
2 to 7033  psi
27 03327 033

Net Power

hp
kw
43 to 850  hp
4385043850

Operating Weight

lb
kg
10860 to 248600  lb
10 860248 60010 860248 600

Ground Pressure

- -

Net Power

92 hp

Operating Weight

- -

Ground Pressure

9.4 psi

Net Power

- -

Operating Weight

44418 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

46263 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

46158 lb

Ground Pressure

6.8 psi

Net Power

- -

Operating Weight

41159 lb

Ground Pressure

6.4 psi

Net Power

- -

Operating Weight

71455 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

36392 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

63537 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

29346 lb

Ground Pressure

6.8 psi

Net Power

- -

Operating Weight

41159 lb

Ground Pressure

11 psi

Net Power

- -

Operating Weight

55786 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

68600 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

56063 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

27360 lb

Ground Pressure

4.5 psi

Net Power

- -

Operating Weight

40818 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

45370 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

82880 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

82880 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

54791 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

35640 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

45370 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

61500 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

85650 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

- -

Ground Pressure

2988 psi

Net Power

104 hp

Operating Weight

20313 lb

Ground Pressure

7033 psi

Net Power

104 hp

Operating Weight

20992 lb

Ground Pressure

4.5 psi

Net Power

- -

Operating Weight

30574 lb

Ground Pressure

6.2 psi

Net Power

80 hp

Operating Weight

17544 lb

Ground Pressure

6.3 psi

Net Power

235 hp

Operating Weight

62115 lb

Ground Pressure

9.9 psi

Net Power

235 hp

Operating Weight

56669 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

43 hp

Operating Weight

10860 lb

Ground Pressure

5 psi

Net Power

185 hp

Operating Weight

45200 lb

Ground Pressure

6.6 psi

Net Power

185 hp

Operating Weight

43500 lb

Ground Pressure

8.6 psi

Net Power

175 hp

Operating Weight

40600 lb

Ground Pressure

9.8 psi

Net Power

240 hp

Operating Weight

57056 lb

Ground Pressure

6.6 psi

Net Power

240 hp

Operating Weight

61500 lb

Ground Pressure

10.7 psi

Net Power

240 hp

Operating Weight

61500 lb

Ground Pressure

6.6 psi

Net Power

240 hp

Operating Weight

50094 lb

Ground Pressure

10.9 psi

Net Power

240 hp

Operating Weight

55786 lb

Ground Pressure

6.5 psi

Net Power

- -

Operating Weight

43888 lb

Ground Pressure

8.6 psi

Net Power

- -

Operating Weight

41914 lb

Ground Pressure

5 psi

Net Power

- -

Operating Weight

45086 lb

Ground Pressure

6.6 psi

Net Power

240 hp

Operating Weight

59700 lb

Ground Pressure

10.8 psi

Net Power

230 hp

Operating Weight

54200 lb

Ground Pressure

64.2 psi

Net Power

75 hp

Operating Weight

17195 lb

Ground Pressure

6.4 psi

Net Power

75 hp

Operating Weight

16422 lb

Ground Pressure

4.7 psi

Net Power

165 hp

Operating Weight

43354 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

65 hp

Operating Weight

18642.3 lb

Ground Pressure

3.9 psi

Net Power

120 hp

Operating Weight

32380 lb

Ground Pressure

4.2 psi

Net Power

90 hp

Operating Weight

24790 lb

Ground Pressure

11.1 psi

Net Power

215 hp

Operating Weight

52134 lb

Ground Pressure

4.7 psi

Net Power

- -

Operating Weight

29217 lb

Ground Pressure

6.6 psi

Net Power

- -

Operating Weight

28258 lb

Ground Pressure

7.3 psi

Net Power

145 hp

Operating Weight

34361 lb

Ground Pressure

6.9 psi

Net Power

121 hp

Operating Weight

28082 lb

Ground Pressure

5.4 psi

Net Power

90 hp

Operating Weight

20547.1 lb

Ground Pressure

5.6 psi

Net Power

80 hp

Operating Weight

18210.2 lb

Ground Pressure

6.3 psi

Net Power

70 hp

Operating Weight

16227 lb

Ground Pressure

16.1 psi

Net Power

- -

Operating Weight

109276.6 lb

Ground Pressure

14.7 psi

Net Power

- -

Operating Weight

82960 lb

Ground Pressure

8.9 psi

Net Power

- -

Operating Weight

45415.3 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

81 hp

Operating Weight

17032 lb

Ground Pressure

5.3 psi

Net Power

81 hp

Operating Weight

16574.4 lb

Ground Pressure

5.3 psi

Net Power

81 hp

Operating Weight

16442 lb

Ground Pressure

6.3 psi

Net Power

81 hp

Operating Weight

16150 lb

Ground Pressure

6.2 psi

Net Power

81 hp

Operating Weight

16019 lb

Ground Pressure

4.2 psi

Net Power

71 hp

Operating Weight

16842 lb

Ground Pressure

6.2 psi

Net Power

71 hp

Operating Weight

15941.7 lb

Ground Pressure

6.5 psi

Net Power

71 hp

Operating Weight

15518 lb

Ground Pressure

9.5 psi

Net Power

- -

Operating Weight

20359.7 lb

Ground Pressure

21.7 psi

Net Power

- -

Operating Weight

211304.3 lb

Ground Pressure

17.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

126567.4 lb

Ground Pressure

14.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

93789.1 lb

Ground Pressure

14.6 psi

Net Power

285 hp

Operating Weight

82589.6 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

19649 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

19316 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

18711 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

18580 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

81 hp

Operating Weight

17163 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

45415.3 lb

Ground Pressure

5.7 psi

Net Power

110 hp

Operating Weight

27800 lb

Ground Pressure

6.3 psi

Net Power

110 hp

Operating Weight

25794.1 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

19780 lb

Ground Pressure

2.5 psi

Net Power

- -

Operating Weight

18942.2 lb

Ground Pressure

4.1 psi

Net Power

70 hp

Operating Weight

17169.7 lb

Ground Pressure

15.1 psi

Net Power

- -

Operating Weight

84011.6 lb

Ground Pressure

7.9 psi

Net Power

- -

Operating Weight

32981.2 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

40104.3 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

87045.2 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

52095.3 lb

Ground Pressure

4.7 psi

Net Power

- -

Operating Weight

38301 lb

Ground Pressure

6.4 psi

Net Power

- -

Operating Weight

57068.9 lb

Ground Pressure

4.8 psi

Net Power

- -

Operating Weight

43682.4 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

34855.1 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

25882.3 lb

Ground Pressure

4.4 psi

Net Power

- -

Operating Weight

17427.6 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

103209.5 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

76379.2 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

82243.5 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

55001 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

185 hp

Operating Weight

45370 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

580 hp

Operating Weight

144986 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

410 hp

Operating Weight

109180 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

310 hp

Operating Weight

85150 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

310 hp

Operating Weight

85150 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

150 hp

Operating Weight

42454 lb

Ground Pressure

16.1 psi

Net Power

410 hp

Operating Weight

105600 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

310 hp

Operating Weight

87733 lb

Ground Pressure

6.4 psi

Net Power

200 hp

Operating Weight

50968 lb

Ground Pressure

5.2 psi

Net Power

200 hp

Operating Weight

48024 lb

Ground Pressure

4.8 psi

Net Power

150 hp

Operating Weight

39222 lb

Ground Pressure

7.4 psi

Net Power

145 hp

Operating Weight

36610 lb

Ground Pressure

4.8 psi

Net Power

125 hp

Operating Weight

29690 lb

Ground Pressure

6.2 psi

Net Power

125 hp

Operating Weight

28409 lb

Ground Pressure

7.5 psi

Net Power

200 hp

Operating Weight

47276 lb

Ground Pressure

6.8 psi

Net Power

200 hp

Operating Weight

46703 lb

Ground Pressure

9.4 psi

Net Power

200 hp

Operating Weight

46690 lb

Ground Pressure

8.9 psi

Net Power

199.9 hp

Operating Weight

44795 lb

Ground Pressure

8.8 psi

Net Power

185 hp

Operating Weight

41298 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

850 hp

Operating Weight

248600 lb

Ground Pressure

20.1 psi

Net Power

850 hp

Operating Weight

230581.5 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

580 hp

Operating Weight

146500 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

150 hp

Operating Weight

38224 lb

Ground Pressure

4.6 psi

Net Power

96 hp

Operating Weight

21347 lb

Ground Pressure

5.7 psi

Net Power

96 hp

Operating Weight

20741 lb

Ground Pressure

4.4 psi

Net Power

90 hp

Operating Weight

20434 lb

Ground Pressure

5.4 psi

Net Power

90 hp

Operating Weight

19662 lb

Ground Pressure

19.7 psi

Net Power

570 hp

Operating Weight

144190 lb

Ground Pressure

7.6 psi

Net Power

305 hp

Operating Weight

74360 lb

Ground Pressure

13.1 psi

Net Power

305 hp

Operating Weight

73850 lb

Ground Pressure

10.5 psi

Net Power

230 hp

Operating Weight

54100 lb

Ground Pressure

8.6 psi

Net Power

175 hp

Operating Weight

41900 lb

Ground Pressure

9 psi

Net Power

165 hp

Operating Weight

40000 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

34028 lb

Ground Pressure

4.6 psi

Net Power

140 hp

Operating Weight

36400 lb

Ground Pressure

7.3 psi

Net Power

140 hp

Operating Weight

33200 lb

Ground Pressure

17.2 psi

Net Power

- -

Operating Weight

114655.9 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

65 hp

Operating Weight

15161.2 lb

Ground Pressure

19.8 psi

Net Power

850 hp

Operating Weight

239550 lb

Ground Pressure

23.6 psi

Net Power

850 hp

Operating Weight

225500 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

80799.5 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

40701.8 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

28990.8 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

23300.7 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

25800 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

105630.1 lb

Ground Pressure

14.7 psi

Net Power

- -

Operating Weight

82880.6 lb

Ground Pressure

10.2 psi

Net Power

- -

Operating Weight

61553.1 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

16722.1 lb

Ground Pressure

4.4 psi

Net Power

- -

Operating Weight

32397 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

22520.3 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

16836.8 lb

Ground Pressure

10.6 psi

Net Power

- -

Operating Weight

53340.9 lb

Ground Pressure

8.6 psi

Net Power

- -

Operating Weight

39156.4 lb

Ground Pressure

7.9 psi

Net Power

- -

Operating Weight

28878.4 lb

Ground Pressure

7.2 psi

Net Power

95 hp

Operating Weight

22597.4 lb

Ground Pressure

9.2 psi

Net Power

- -

Operating Weight

25794.1 lb

Ground Pressure

13.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

19444.8 lb

Ground Pressure

7.9 psi

Net Power

- -

Operating Weight

30820.7 lb

Ground Pressure

6.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

16713.3 lb

Ground Pressure

19.9 psi

Net Power

- -

Operating Weight

171674 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

- -

Operating Weight

185430.9 lb

Ground Pressure

7.2 psi

Net Power

70 hp

Operating Weight

15434.6 lb

Ground Pressure

14.7 psi

Net Power

- -

Operating Weight

94313.8 lb

Ground Pressure

12.8 psi

Net Power

- -

Operating Weight

70503.9 lb

Ground Pressure

10.3 psi

Net Power

- -

Operating Weight

44599.6 lb

Ground Pressure

9.2 psi

Net Power

- -

Operating Weight

31460 lb

Ground Pressure

- -

Net Power

185 hp

Operating Weight

45370 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

74 hp

Operating Weight

17842 lb

Ground Pressure

6.5 psi

Net Power

74 hp

Operating Weight

17185 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

70 hp

Operating Weight

17160 lb

Ground Pressure

6.3 psi

Net Power

70 hp

Operating Weight

16227 lb

Ground Pressure

4.3 psi

Net Power

84 hp

Operating Weight

18742 lb

Ground Pressure

5.6 psi

Net Power

84 hp

Operating Weight

17961 lb

Ground Pressure

4.2 psi

Net Power

80 hp

Operating Weight

18073 lb

Ground Pressure

5.5 psi

Net Power

80 hp

Operating Weight

17317 lb